Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-708-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Module summary

Treści programowe są określone przez konkretny przedmiot z UBPJO który zostanie wybrany przez Studenta. Moduł ma służyć bliższemu zapoznaniu się uczestników ze szczególnie interesującymi dla nich zagadnieniami, które są przedmiotem badań naukowych w KT oraz KI.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł z UBPJO NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym modułem wybranym z UBPJO NKT1A_U03, NKT1A_U08, NKT1A_U01
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO NKT1A_W03, NKT1A_W05, NKT1A_W01 Activity during classes
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO. NKT1A_W06, NKT1A_W04, NKT1A_W03, NKT1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł z UBPJO + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym modułem wybranym z UBPJO - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
  1. Tematyka wykładów zgodna z wybranym modułem z UBPJO
  2. Tematyka laboratoriów zgodna z konkretnym wybranym modułem z UBPJO
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki określone przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO;

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO;

Prerequisites and additional requirements:

Określone przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Recommended literature and teaching resources:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Additional information:

Brak.