Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 118/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
SPSR-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-1-104-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

8
 
SPSR-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+

Other Basic

13
 
SPSR-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
SPSR-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-106-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-1-107-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block HS semester 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot HS z oferty Wydziału lub UBPO

2
 
Expand/collapse content
SPSR-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block sem 1 - Elements


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z trzech

2
 
Expand/collapse content
SPSR-1-108-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-110-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-121-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
SPSR-1-205-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-206-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

8
 
SPSR-1-201-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+

Other Basic

10
 
SPSR-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
SPSR-1-203-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physical Education

 
SPSR-1-224-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

5
 
SPSR-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Block HS semester 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot z bloku HS z UBPO/ przedmiot z oferty wydziałowej za 3 ECTS

3
 
Expand/collapse content
SPSR-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wybory języka obcego należy dokonac spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych

 
Expand/collapse content
SPSR-1-219-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SPSR-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SPSR-1-221-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SPSR-1-222-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SPSR-1-223-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
SPSR-1-303-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-1-304-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-305-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

12
 
SPSR-1-302-s 45 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+
SPSR-1-306-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physical Education

 
SPSR-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

7
 
SPSR-1-301-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Elective block: Foreign language (JO1) semester 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
SPSR-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SPSR-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SPSR-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SPSR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SPSR-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
SPSR-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SPSR-1-404-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SPSR-1-406-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

14
 
SPSR-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-1-403-s 30 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+

Physical Education

 
SPSR-1-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 4


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
SPSR-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SPSR-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SPSR-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SPSR-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SPSR-1-411-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

12
 
SPSR-1-501-s 30 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 7
+
SPSR-1-503-s 15 0 45 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Elective block: Elective blocks sem 5


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków OP lub OS

18
 

Elective block: Block OP sem 5


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-1-504-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-505-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SPSR-1-506-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Block OS sem 5


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-507-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
SPSR-1-508-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
SPSR-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SPSR-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
SPSR-1-601-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SPSR-1-602-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SPSR-1-603-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SPSR-1-612-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Block FL technical


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot specjalistyczny z UBPO lu z oferty wydziału za 3 ECTS

3
 
SPSR-1-610-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-611-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Elective block sem 6


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków OP lub OS

10
 

Elective block: Block OP sem 6


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-604-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
SPSR-1-605-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
SPSR-1-606-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Block OS sem 6


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SPSR-1-608-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
SPSR-1-609-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
SPSR-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 225 15
+

Elective block: Elective block sem 7


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków OP lub OS

12
 

Elective block: Block OP sem 7


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-703-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-704-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-706-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block OS sem 7


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SPSR-1-702-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-1-709-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
-
SPSR-1-710-s 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 35 3
-
SPSR-1-711-s 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 35 2
-
SPSR-1-713-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4325