Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 118/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Semester 1 F&E


The rules for selecting groups/modules: Wybór ściezki dyplomowania, która będzie kontynuowana na semestrze 2

30
 

Elective block: Block P1 - sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-101-s 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-102-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-103-s 30 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SPSR-2-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-105-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-106-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
SPSR-2-107-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block P2 - sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-108-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SPSR-2-110-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-111-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-112-s 30 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SPSR-2-113-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-128-s 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Block S1 - sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-114-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-115-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-116-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-117-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-118-s 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-119-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-120-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-129-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Block S2 - sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-121-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-122-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-123-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-124-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-125-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-126-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-127-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-130-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Foreign language (FL2)


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z grupy

2
 
SPSR-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Specialist subject in a foreign language


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje przedmiot specjalistyczny w języku obcym z oferty wydziału lub UBPO za 3 ECTS

3
 
SPSR-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-207-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-208-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-238-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Semester 2 F&E


The rules for selecting groups/modules: Wybór bloku zgodnie ze ścieżką dyplomowania wybraną na semestrze 1

25
 

Elective block: Block P1 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-209-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-210-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-211-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-212-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SPSR-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-214-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SPSR-2-215-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block S1 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-223-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SPSR-2-224-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SPSR-2-225-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-226-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-227-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-228-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-229-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block S2 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-230-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-231-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-232-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-233-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-234-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-235-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-236-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-237-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Blok P2 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-216-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-217-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-218-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SPSR-2-219-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-220-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SPSR-2-221-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

5
 
SPSR-2-302-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3
-
SPSR-2-303-s 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 2
-

Thesis

20
 
SPSR-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
+

Elective block: HS Block sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS

5
 
SPSR-2-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-305-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-306-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-307-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-308-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-309-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-310-s 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-311-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-312-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-314-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective block P1 - P2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z bloku na sumę 4 ECTS w semstrze 1 i 2

 
SPSR-2-001-s 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-003-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-004-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-005-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
SPSR-2-006-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-007-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-008-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-009-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-010-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-011-s 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-012-s 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-013-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-014-s 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-016-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-017-s 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-023-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-024-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-036-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-037-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-038-s 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-039-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-041-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-043-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2
-
SPSR-2-044-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-046-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-

Elective block: Elective block S1-S2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z bloku na sumę 4 ECTS w semestrze 1 i 2

 
SPSR-2-015-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-018-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-019-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
SPSR-2-020-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-021-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-022-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-025-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-026-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-027-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-028-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-029-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-030-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-031-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-032-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-033-s 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
SPSR-2-034-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-035-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-040-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-042-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-045-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-047-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
SPSR-2-048-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-049-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4080