Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

7
 
NRCM-1-101-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-102-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Przedmioty kierunkowe

4
 
NRCM-1-104-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Przedmioty podstawowe

15
 
NRCM-1-105-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 10
+
NRCM-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NRCM-1-103-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 2 punkty ECTS z proponowanej listy oraz Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
NRCM-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-108-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-109-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

4
 
NRCM-1-209-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty kierunkowe

6
 
NRCM-1-211-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-212-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

20
 
NRCM-1-206-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
NRCM-1-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NRCM-1-210-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Język obcy sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NRCM-1-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-205-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

12
 
NRCM-1-308-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-309-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NRCM-1-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty kierunkowe

3
 
NRCM-1-311-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty podstawowe

11
 
NRCM-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NRCM-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

1
 
NRCM-1-312-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
NRCM-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NRCM-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

9
 
NRCM-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NRCM-1-408-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty kierunkowe

12
 
NRCM-1-409-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-410-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-411-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
NRCM-1-406-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NRCM-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne III
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy sem. 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
NRCM-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

10
 
NRCM-1-501-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
NRCM-1-502-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne RiM - 1


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot

2
 
NRCM-1-514-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Metale strategiczne, deficytowe i krytyczne
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-1-515-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM - 2


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot

3
 
NRCM-1-516-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-517-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-518-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot

1
 
NRCM-1-512-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-513-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: ścieżki dyplomowania sem.5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera ścieżkę dyplomowania.

14
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Metalurgia Metali Nieżelaznych sem.5

 
NRCM-1-507-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-508-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-510-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Recykling Metali Nieżelaznych sem.5

 
NRCM-1-503-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NRCM-1-504-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-505-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Maszyny i urządzenia w recyklingu
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NRCM-1-506-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praktyka zawodowa

4
 
NRCM-1-604-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Przedmioty kierunkowe

8
 
NRCM-1-602-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NRCM-1-601-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM – 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 2 przedmioty za 5 punktów ECTS

4
 
NRCM-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-612-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-613-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-614-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NRCM-1-615-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-1-616-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: ścieżki dyplomowania sem.6


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

12
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Metalurgia Metali Nieżelaznych sem.6

 
NRCM-1-608-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-609-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-610-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Recykling Metali Nieżelaznych sem.6

 
NRCM-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
NRCM-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM – 4


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 2 przedmioty za 8 punktów ECTS

8
 
NRCM-1-704-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Energetyka hutnicza
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-705-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
NRCM-1-706-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM – 5


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot

1
 
NRCM-1-707-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-1-709-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-710-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-711-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-712-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Seminarium dyplomowe


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

2
 
NRCM-1-702-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
NRCM-1-703-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4015