Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-2-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 1

24
 

Elective block: Przedmioty wspólne dla ścieżki dyplomowania: Metalurgia Metali Krytycznych i ścieżki dyplomowania: Recykling i Ochrona Środowiska

 
NRCM-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-102-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
-
NRCM-2-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-110-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty podstawowe

14
 
NRCM-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-214-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-2-215-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Język obcy na poziomie B2+


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NRCM-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-203-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Ścieżki dyplomowania Ri (studia II stopnia) sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną ścieżkę dyplomowania

11
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania RiM: Metalurgia Metali Krytycznych sem. 2

 
NRCM-2-210-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-211-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-2-212-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania RiM: Recykling i Ochrona Środowiska sem. 2

 
NRCM-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NRCM-2-208-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-209-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NRCM-2-309-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-303-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium specjalistyczne RiM (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera Seminarium zgodne ze ścieżką dyplomowania

2
 
NRCM-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1305