Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-707-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy. RCM1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować zadanie optymalizacyjne dla złożonego obiektu. RCM1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna procedury związane z optymalizacją. RCM1A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna procedury związane z poszukiwaniem rozwiązania optymalnego. RCM1A_W06, RCM1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować zadanie optymalizacyjne dla złożonego obiektu. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna procedury związane z optymalizacją. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna procedury związane z poszukiwaniem rozwiązania optymalnego. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Project classes (15h):
Optymalizacja procesów produkcyjnych

Planowanie i projektowanie produkcji.
Rodzaje produkcji.
Analiza ścieżki krytycznej CPM.
Analiza zależności zmiennych w rozpatrywanym układzie produkcyjnym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Stachurski A., Wierzbicki A.: Podstawy optymalizacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001
Ignasiak E.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2001
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-

Additional information:

-