Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia"

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

6
 
GRTZ-2-101-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GRTZ-2-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. Przedmioty kierunkowe

24
 
GRTZ-2-103-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-105-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GRTZ-2-106-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-2-107-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-108-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-111-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty kierunkowe

18
 
GRTZ-2-201-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-206-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-2-208-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GRTZ-2-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: D. Przedmioty kierunkowe obieralne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

4
 
GRTZ-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-212-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-214-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-226-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GRTZ-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GRTZ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GRTZ-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: C. Przedmioty obieralne kierunkowe


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

4
 

Elective block: C1. Przedmioty kierunkowe obieralne. Rewitalizacja środowiskowa


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

 
GRTZ-2-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: C2. Przedmioty kierunkowe obieralne. Rewitalizacja kulturowa


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

 
GRTZ-2-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-222-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-225-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty kierunkowe

23
 
GRTZ-2-303-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
GRTZ-2-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: D. Przedmioty kierunkowe obieralne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

4
 
GRTZ-2-302-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-316-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-330-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-332-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-333-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GRTZ-2-301-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-305-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-309-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-310-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-311-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

2
 
GRTZ-2-340-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-345-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1575