Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia"

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

15
 
GRTZ-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GRTZ-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

General subjects

15
 
GRTZ-1-106-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GRTZ-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-110-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-115-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GRTZ-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Basic subjects I

9
 
GRTZ-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

C. Przedmioty kierunkowe

13
 
GRTZ-1-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-212-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-213-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

General subjects

8
 
GRTZ-1-203-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
GRTZ-1-210-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-211-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-214-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GRTZ-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-306-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-314-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Basic subjects I

6
 
GRTZ-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GRTZ-1-305-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

C. Przedmioty kierunkowe

11
 
GRTZ-1-307-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-308-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-319-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-320-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

General subjects

7
 
GRTZ-1-309-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-315-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Przedmioty Kierunkowe Obieralne, wybór dwóch przedmiotów z listy

6
 
GRTZ-1-310-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-330-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

 
GRTZ-1-403-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

C. Przedmioty kierunkowe

14
 
GRTZ-1-407-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-408-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-409-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-410-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

General subjects

2
 
GRTZ-1-411-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3

5
 
GRTZ-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-406-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-420-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-422-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-426-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-427-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-428-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-429-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-430-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

21
 
GRTZ-1-508-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-509-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-510-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GRTZ-1-511-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-512-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5.


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-520-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-521-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-522-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-523-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-524-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-530-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

21
 
GRTZ-1-601-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-602-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-603-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-605-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-606-s 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 3
-
GRTZ-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 1
-
GRTZ-1-615-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6.


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-608-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-612-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-613-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-614-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-630-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

18
 
GRTZ-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GRTZ-1-709-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign-language subjects selected for the first level, st.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GRTZ-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-703-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-704-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-707-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. sem.


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z listy dla wypełnienia wymaganego poziomu punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GRTZ-1-713-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-716-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-717-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-753-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3725