Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

E-marketing i komunikacja marketingowa

2
 
HSOC-2-106-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-110-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Moduł kanoniczny

12
 
HSOC-2-101-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-102-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-104-EG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduł metodologiczny

3
 
HSOC-2-109-EG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł specjalności: Gospodarka w dobie nowych technologii

7
 
HSOC-2-105-EG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-112-EG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Other Basic

2
 
HSOC-2-119-EG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

to be completed

5
 
HSOC-2-107-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-108-EG-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HSOC-2-111-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-120-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

E-marketing i komunikacja marketingowa

7
 
HSOC-2-218-EG-s 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 5
-
HSOC-2-221-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-223-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Moduł kanoniczny

6
 
HSOC-2-201-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-208-EG-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł metodologiczny

6
 
HSOC-2-203-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-205-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-210-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-212-EG-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

to be completed

9
 
HSOC-2-202-EG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-206-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-211-EG-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-213-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-215-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Elective block: Proseminarium


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HSOC-2-204-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-207-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-214-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-220-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

E-marketing i komunikacja marketingowa

2
 
HSOC-2-317-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-320-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-

Moduł kanoniczny

5
 
HSOC-2-302-EG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Moduł metodologiczny

3
 
HSOC-2-304-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł specjalności: Praca, rynek, biznes, konsumenci- nowe trendy

10
 
HSOC-2-303-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-305-EG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-313-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-321-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-327-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

to be completed

5
 
HSOC-2-306-EG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-309-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-310-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Warsztaty uzupełniające

3
 
HSOC-2-307-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-308-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-328-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HSOC-2-312-EG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Social and cultural image shaping
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-301-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-311-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
HSOC-2-315-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-318-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

4
 
HSOC-2-402-EG-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Thesis

20
 
HSOC-2-403-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HSOC-2-404-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-407-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-401-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-405-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
HSOC-2-409-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-417-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1757