Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Innowacje społeczne

5
 
HSOC-2-104-II-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-105-II-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-106-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Kanoniczne

15
 
HSOC-2-101-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-102-II-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HSOC-2-103-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-113-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Metodologiczne

1
 
HSOC-2-114-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

2
 
HSOC-2-116-II-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

to be completed

4
 
HSOC-2-107-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-108-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-112-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Warsztaty uzupełniające

2
 
HSOC-2-109-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-110-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Innowacje społeczne

3
 
HSOC-2-220-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Kanoniczne

6
 
HSOC-2-202-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-217-II-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Komunikacyjne

2
 
HSOC-2-204-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-205-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Metodologiczne

7
 
HSOC-2-206-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-207-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-208-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-209-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-234-II-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

to be completed

7
 
HSOC-2-210-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-211-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-212-II-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-214-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Warsztaty uzupełniające

1
 
HSOC-2-213-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Elective block: Proseminarium


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HSOC-2-203-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-215-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-219-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-223-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HSOC-2-201-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-227-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-229-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HSOC-2-230-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-232-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-235-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-236-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanoniczne

12
 
HSOC-2-301-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-302-II-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
HSOC-2-306-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HSOC-2-324-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Komunikacyjne

3
 
HSOC-2-305-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Metodologiczne

6
 
HSOC-2-313-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-314-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

to be completed

6
 
HSOC-2-304-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-308-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-309-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-310-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Warsztaty uzupełniające

1
 
HSOC-2-307-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-303-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-311-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-315-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-319-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

4
 
HSOC-2-403-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Thesis

20
 
HSOC-2-405-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HSOC-2-408-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-410-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-407-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-409-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-411-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-426-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1769