Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-405-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Module summary

Praca dyplomowa to moduł, który student realizuje indywidualnie pisząc pracę dyplomową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SOC2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U08, SOC2A_U03 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji, szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SOC2A_U12 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Ma wiedzę, jak je wykorzystywać Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SOC2A_W10 Diploma thesis preparation
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Diploma thesis preparation
M_W003 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. SOC2A_W15 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji, szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Ma wiedzę, jak je wykorzystywać Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - - - - - + -
M_W003 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 600 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 h
Inne 100 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (500h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Samokształcenie
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student składa pracę dyplomową i rejestruje ją w Dziekanacie.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Student pracuje indywidualnie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena pracy (ocena promotora 50% i ocena recenzenta 50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości i tryb ich wyrównywania po uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

zaliczone proseminarium i seminarium na 3 i 4 semestrze

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None