Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
HSOC-2-102-ST-s 0 0 60 0 30 0 0 0 0 0 0 90 8
-
HSOC-2-103-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-104-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-105-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-106-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
HSOC-2-201-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-202-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-203-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-204-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-205-ST-s 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 60 8
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
HSOC-2-301-ST-s 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 60 8
-
HSOC-2-302-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-303-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-304-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-305-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

10
 
HSOC-2-401-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-402-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-

Thesis

20
 
HSOC-2-403-ST-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1130