Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
TV journalist workshop 2
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-617-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Module summary

W trakcie zajęć studenci poznają gatunki i formaty telewizyjne, omówione zostaną ramówki programowe. Dokonana zostanie analiza wybranych formatów telewizyjnych pod kątem ich odbioru społecznego z uwzględnieniem tytułu programu, umieszczenia w ramówce, widowni, oglądalności, pomysłu formalnego przekazywanych treści i ich ocena oraz omówienie celu programu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość znaczenia produkcji telewizyjnych w kształtowaniu kultury SOC1A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 ma umiejętność analizy formatów telewizyjnych SOC1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego SOC1A_W06 Presentation
M_W002 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów SOC1A_W04 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia produkcji telewizyjnych w kształtowaniu kultury - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 ma umiejętność analizy formatów telewizyjnych - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
M_W002 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 2 h
Module content
Workshops (30h):

 1. Gatunki i formaty w dziennikarstwie telewizyjnym
 2. Analiza ramówek stacji telewizyjnych
 3. Schemat analizy formatów pod kątem ich odbioru społecznego
 4. Analiza programów informacyjnych
 5. Analiza programów publicystyki politycznej
 6. Analiza programów o tematyce kulturalnej
 7. Analiza talk-show
 8. Analiza programów o treściach religijnych
 9. Analiza filmów paradokumentalnych i dokumentalnych
 10. Analiza programów typu „Mam talent”
 11. Analiza programów kulinarnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność i aktywność, wykonanie zadań ,
Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Participation rules in classes:
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie oceny przeprowadzonej analizy wybranego formatu telewizyjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

zostaną podane na zajęciach

Additional information:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.