Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thermal issues in electronics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0057-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kos Andrzej (kos@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

1. Parasitic heat sources in electronic circuits and systems – 2 h
2. Different kinds of heat transport: conduction, convection and radiation – 6 h
3. Heat as both positive and negative fenomena – 2 h
4. Design of low energy circuits – 4 h
5. Harvesting – 6 h

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant potrafi pracować zespołowo. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi zaprojektować prosty system harwestingowy SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Activity during classes
M_U002 Doktorant potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Activity during classes
M_U003 Doktorant potrafi zaprojektować system chłodzenia układu elektronicznego stosownie do jego zastosowania. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat sposobów odprowadzania ciepła z układów i wykorzystywania go do zwrotnego zasilania tych układów (harwestingu). SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Doktorant wie na czym polega projektowanie energooszczędnych układów analogowych i cyfrowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06
M_W003 Doktorant wie co jest przyczyną powstawania start energii w układach elektronicznych SDA3A_W02, SDA3A_W01
M_W004 Doktorant godnie reprezentuje środowisko inżynierii technicznej. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi pracować zespołowo. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi zaprojektować prosty system harwestingowy + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego. + - - - - - - - - - -
M_U003 Doktorant potrafi zaprojektować system chłodzenia układu elektronicznego stosownie do jego zastosowania. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat sposobów odprowadzania ciepła z układów i wykorzystywania go do zwrotnego zasilania tych układów (harwestingu). + - - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant wie na czym polega projektowanie energooszczędnych układów analogowych i cyfrowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Doktorant wie co jest przyczyną powstawania start energii w układach elektronicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Doktorant godnie reprezentuje środowisko inżynierii technicznej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 37 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Wykład tradycyjny interaktywny.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie posiadanej wiedzy.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Pożądana obecność na wykładach.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia wykładu
2. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie referatu na wskazany temat.

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie stopnia zawodowego mgr inż.

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Gołda, A. Kos, Projektowanie układów scalonych CMOS, WKiŁ, Warszawa, 2010
2. A. Kos, Modelowanie hybrydowych układów mocy i optymalizacja ich konstrukcji ze względu na rozkład temperatury, Wydawnictwa AGH, Kraków 1994
3. A. Kos, G. De Mey Thermal modelling and optimisation od power microcircuits, Electrochemical Publications, Bristol, England, 1997
4. B. Staniszewski, Wymiana ciepła, PWN, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Kos, G. De Mey Thermal modelling and optimisation od power microcircuits, Electrochemical Publications, Bristol, England, 1997

Additional information:

Nie dotyczy.