Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hardware Acceleration of Artificial Intelligence Algorithms
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0102-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jamro Ernest (jamro@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Współczesne algorytmu uczenia maszynowego, w szczególności głębokie sieci neuronowe, wymagają znacznych mocy obliczeniowych, dlatego kluczowe znaczenie w praktycznej implementacji ma użyta platforma sprzętowa. Rozwiązania sprzętowe przestawione zostaną w odniesieniu do popularnych algorytmów sztucznej inteligencji i architektury najczęściej używanych sieci nieuronowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zrozumienie ograniczeń i praktycznych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w wybranych dziedzinach życia. SDA3A_K01 Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Umiejętność wyboru platformy sprzętowej dla zadanych parametrów projektowych do realizacji algorytmu sztucznej inteligencji SDA3A_U01, SDA3A_U03 Project
M_U002 Umiejętność użycia wybranej platformy sprzętowej do algorytmu głębokiego uczenia SDA3A_U01, SDA3A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość współczesnych sprzętowych platform obliczeniowych i ich cech w kontekście zastosowania do implementacji algorytmów sztucznej inteligencji SDA3A_W02, SDA3A_W01 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zrozumienie ograniczeń i praktycznych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w wybranych dziedzinach życia. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność wyboru platformy sprzętowej dla zadanych parametrów projektowych do realizacji algorytmu sztucznej inteligencji - - - + + - - - - - -
M_U002 Umiejętność użycia wybranej platformy sprzętowej do algorytmu głębokiego uczenia - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość współczesnych sprzętowych platform obliczeniowych i ich cech w kontekście zastosowania do implementacji algorytmów sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (14h):

Architektura i organizacja komputera, struktura i działanie jednostki centralnej, jednostka stało- i zmiennoprzecinkowa, jednostka wektorowa, hierarchia pamięci, systemy komputerowe obliczeń wielkiej skali, architektury obliczeń masywnie równoległych i ko-procesorów graficznych GPU.
Architektura układów programowalnych FPGA, obliczenia AI w układach FPGA. Dedykowane procesory sprzętowe do obliczeń AI.
Architektury sieci neuronowych i innych algorytmów AI. Metody ich implementacji w różnych typach procesorów. Optymalizacja architektury sieci neuronowej pod kątem zasobów sprzętowych, np. wpływ szerokości bitowej obliczeń na wydajność oraz na rezultat obliczeń AI. Gotowe biblioteki do obliczeń AI i ich implementacja sprzętowa.

Project classes (8h):

Ćwiczenia projektowe dotyczyć będą programowania równoległego na potrzeby algorytmów uczenia maszynowego: obliczenia wielkiej skali w środowisku superkomputerowym; obliczenia współbieżne SMP przy pomocy OpenMP; oblicznia klastrowe w środowisku MPI; programowanie GPGPU w CUDA i OpenCL; projektowanie struktury FPGA w językach wysokiego poziomu; implementacja sieci neuronowych na architekturach obliczeń równoległych; przykładowa implementacja sieci neuronowej w układach dedykowanych; zastosowanie dedykowanych procesorów sprzętowych w obliczeniach AI.

Conversation seminar (8h):

Przykładowe tematy proponowane do dyskusji:
Przykładowe zastosowania algorytmów AI.
Przykłady wykorzystanie architektur dedykowanych w obliczeniach produkcyjnych.
Strategie wyboru architektury sprzętowej; wydajność obliczeń, a zużyte zasoby.
Kierunki dalszej optymalizacji algorytmów AI i architektury sprzętowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: prezentacje w powerponcie, ankieta po wykładzie kahoot
 • Project classes: zajęcia projektowe, użycie stosownych narzędzi i systemów do projektowania.
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Brak egzaminu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wybranego projektu oraz przygotowanie prezentacji i aktywny udział w konwersatorium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: dobrowolne
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obowiązkowe
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obowiązkowe
Method of calculating the final grade:

Średnia cen uzyskanych z projektu oraz z konwersatorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Projekt można oddać poprzez indywidualne umówienie się z prowadzącym. Konwersatorium można oddać poprzez indywidualną prezentacje z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy projektowania w języku C.

Recommended literature and teaching resources:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.
2. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning (Vol. 112, p. 18). New York: springer.
3. François Chollet, Deep Learning with Python, Manning Publications Co. 2018,
4. Kirk, D. B., & Wen-Mei, W. H. (2016). Programming massively parallel processors: a hands-on approach. Morgan kaufmann.
5. materiały online firmy intel: www.intel.com
6. materiały online firmy nvidia www.nvidia.com
7. materiały online firmy xilinx: www.xilinx.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Jamro E., Dąbrowska-Boruch, A., Russek P., Wielgosz M., Wiatr K., Novel architecture for floating point accumulator with cancelation error detection, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2018 vol. 66 no. 5, s. 579–587.
2) Russek, P., Jamro, E., Dąbrowska-Boruch, A., & Wiatr, K. (2019). A study of the loops control for reconfigurable computing with OpenCL in the LABS local search problem. The International Journal of High Performance Computing Applications, 1094342019868515.

Additional information:

None