Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics of mining and mineral processing
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0149-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętymi aspektami ekonomicznymi związanymi z górnictwem oraz przeróbką surowców mineralnych. W ramach zajęć doktoranci zostaną zaznajomieni z bilansem wydobycia i produkcji wybranych surowców, kosztami ich pozyskiwania oraz oceną ekonomiczną wybranych procesów ich przetwórstwa

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 PhD student is aware of crucial role of mining and mineral processing in production and utilization of metals. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 PhD student is able to conduct an economic analysis of mining and mineral processing operations SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing SDA3A_W02, SDA3A_W06 Execution of a project
M_W002 PhD students knows methods of minerals and metals balancing SDA3A_W07, SDA3A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 PhD student is aware of crucial role of mining and mineral processing in production and utilization of metals. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 PhD student is able to conduct an economic analysis of mining and mineral processing operations + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing + - - - - - - - - - -
M_W002 PhD students knows methods of minerals and metals balancing + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 68 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Balance and statstics of world mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance. Economical assessment of processing techologies. Global ternds in management of raw materials.

Project classes (15h):

Economic analysis and assessment of operation for selected mining and mineral processing sector/industry/plant.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Project classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark from project: on the basis of prepared economic analysis. In case of unsuccesful score it is possible to provide another analysis or to improve the one assessed as negative.
Final mark from lectures: on the basis of PhD Student activity. In case of problems with obtaining a positive crose, PhD student is obliged to pass a short test related to issues presented during lectures.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Final mark: arithmetic value of mark from project and lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Self-study of respective issues

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of mining and mineral processing technology

Recommended literature and teaching resources:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013
2. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
3. Wills.: Mineral processing technology, 7th edition, 2005
4. Naziemiec Z.: Przeróbka i badania kruszyw mineralnych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2019.
Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Tumidajski T., Saramak D: Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce mineralnych, Wydawnictwo AGH, 2009, ISBN: 978-83-7464-231-6,
2. Tumidajski T., Foszcz D., Jamróz D., Niedoba T., Saramak D.: Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych, (Non classical statistical and calculation methods in mineral processing description). Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk., Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. 125 s.. ISBN 978-83-60195-62-8
3. 15. Tumidajski T., Kalinowski K., Trybalski K., Foszcz D., Gawenda T., Kunysz J., Mączka W., Saramak D., Niedoba T.: Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych The mathematical modelling of mineral processing technological systems. Monografia pod red. Tadeusza TUMIDAJSKIEGO; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004.

Additional information:

brak