Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Integration of advanced GIS technologies for decision support
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0191-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Module summary

Student uzyskuje wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji. Nabywa umiejętności wykorzystania złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 w zakresie wspomagania decyzji w wykorzystaniem narzędzi GIS SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
M_W002 w zakresie metod przetwarzania danych w środowisku GIS wykorzystywanych na potrzeby wspomagania decyzji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 w zakresie wspomagania decyzji w wykorzystaniem narzędzi GIS - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji + - + - - - - - - - -
M_W002 w zakresie metod przetwarzania danych w środowisku GIS wykorzystywanych na potrzeby wspomagania decyzji + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 65 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
Stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Przestawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zaawansowanych analiz GIS na potrzeby wspomagania decyzji.
Prezentacja metod przetwarzania danych w systemach GIS.

Laboratory classes (30h):
Wykorzystanie złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Praktyczne zajęcia w zakresie wykorzystania złożonych analiz przestrzennych na potrzeby wspomagania decyzji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Laboratory classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma możliwość zaliczenia przedmiotu w trzech terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności wymagane jest uzupełnienie wiedzy i wykonanie prac praktycznych we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/arcgis_spatial_analyst.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS — Data quality effect on risk of decission processes supported by GIS analyses / Beata HEJMANOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 110, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 141). — Bibliogr. s. 109–111, Streszcz., Summ.
Data inaccuracy in geographical information system – propagation of DTM and ortophotomap errors in the spatial analysis — Niedokładność danych w systemach informacji przestrzennej / Beata HEJMANOWSKA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 53–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr., Streszcz.

Additional information:

None