Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied Hydrogeosciences: case studies
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0219-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Module summary

Lectures and seminars presented by visiting professor, dr Marek Matyjasik, Weber State University, Utah USA

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy inicjując działania na rzecz interesu publicznego SDA3A_K01, SDA3A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Potrafi respektować zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej SDA3A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 potrafi wnioskować na podstawie wyników badań naukowych wspartych symulacjami komputerowymi SDA3A_U05, SDA3A_U01 Oral answer
M_U002 Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników pomiarów w zespołowej działalności eksperckiej SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe problematyki zagrożeń geologicznych SDA3A_W03, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego SDA3A_W03, SDA3A_W04 Essay
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy inicjując działania na rzecz interesu publicznego + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi respektować zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wnioskować na podstawie wyników badań naukowych wspartych symulacjami komputerowymi + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników pomiarów w zespołowej działalności eksperckiej + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe problematyki zagrożeń geologicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Inne 10 h
Module content
Lectures (15h):

Topics:
Geological hazards
Landslides
Hydrogeology of open pit mines
Contaminant transport in groundwaters
Computer modeling in hydrogeology
Modele przeplywów wod podziemnych
Modele transportu zanieczyszczeń
Modele hydrochemiczne
Stabilność zboczy
Modele stabilnosci w kopalnich odkrywkowych

Seminar classes (30h):

Case studies
- Rio Tinto copper mine
- Fukushima
- diffusion profiles
- computer modeling
Modelowanie zamykania kopalni odkrywkowych – case study
Monitorowanie stabilności zboczy – case study
Odwadnianie kopalni odkrywkowych – case study
Gospodarka wodna w kopalniach odkrywkowych – case study
Kopalnie odkrywkowe i ochrona środowiska – case study

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Seminar classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego oraz podstawowych metod badań geologicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualna literatura do każdego cyklu zajęć jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dowling, J., Beale, G, Matyjasik, M., and L. Bloom, 2012, Evaluating water in pit slope stability, Annual meeting, Association of Engineering Geologists, Salt Lake City, Utah.

Marek Matyjasik, Adolph Yonkee, Don A. Barnett., 2010. Groundwater Flow in Fractured Aquifers in Emigration Canyon Syncline, Utah Geological Society of America Annual meeting, Denver, November 2.

Marek Matyjasik, W. Adolph Yonkee, and Don A. Barnett, Groundwater flow in fractured aquifers in the Sevier Thrust belt, Wasatch Mountains, Utah, USA. Bulletin, National Institute Of Geology, Warsaw, Poland, p 85-106.

Todd Jarvis, Adolph Yonkee, Marek Matyjasik, Transient storage and compressibility of fractured bedrock aquifers, implications for aquifer sustainability, Twin Creek Limestone, Utah. 2001 International Conference, Annual Meeting and 20th Anniversary, Hydrologic Science: Challenges for the 21st Century.

Additional information:

None