Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Photogrammetric and remote sensing data- image acquisition, processing and integration
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0232-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Module summary

Student uzyskuje wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Nabywa umiejętności przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków latających (BSL, tzw. dronów), rejestrowanych z pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych satelitarnych obrazów satelitarnych, przykładowo z grupy Sentinel.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 w zakresie przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów), pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych danych satelitarnych takich jak przykładowo z grupy Sentinel. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
M_W002 w zakresie metod przetwarzania i integracji danych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 w zakresie przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów), pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych danych satelitarnych takich jak przykładowo z grupy Sentinel. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 w zakresie metod przetwarzania i integracji danych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Module content
Lectures (15h):
Stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Przestawienie aktualnego stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Prezentacja metod wykorzystywanych obecnie do wstępnego przetwarzania danych, ekstrakcji informacji tematycznej, integracji danych, ich wizualizacji i udostępniania.

Laboratory classes (30h):
Integracja danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Praktyczne zajęcia w zakresie wstępnego przetwarzania danych, ekstrakcji informacji tematycznej, integracji danych, ich wizualizacji i udostępniania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Laboratory classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma możliwość zaliczenia przedmiotu w trzech terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności wymagane jest uzupełnienie wiedzy i wykonanie prac praktycznych we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Special Issue “Multi-Sensor and Multi-Data Integration in Remote Sensing” https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/multi-sensor

Data Integration and Analysis
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/satellite-imagery-air-photos/remote-sensing-tutorials/image-interpretation-analysis/data-integration-and-analysis/9347

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Hejmanowska B., Glowienka E., Michalowska K., Mikrut S., Kramarczyk P., Opalinski P., Twardowski

M., Guidi G., Gonizzi Barsanti S., Micoli L., Shafqat Malik U., Gonzalez-Aguilera D., Sanchez-
Aparicio L.J., Rodríguez-Gonzálveza P.R.,, Muñoz-Nieto A.L., , Mills J., Peppa M.V., 2019 – “The
Comparison of the Web GIS Applications Relevant for 4D Models Sharing” – IOP Earth and
Environmental Sciences
de Kok R., Wężyk P., Hejmanowska B., J. Książek J., 2018 – “Distance to neighbour calculationsamong OBIA primitives as an innovation to urban mapping techniques” International Journal of
Image and Data Fusion ; ISSN 1947-9832. — 2018 vol. 9 iss. 1, pp 21–42.: https://www-
1tandfonline-1com-15qtywsw10062.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/19479832.2017.1375029
Hejmanowska B., Głowienka E., Michałowska K., 2016 – “Free satellite imagery for monitoring
reclaimed sulphur mining region Tarnobrzeg”, IEEE Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics),
Gdansk, 2016, pp. 134-139. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.32

Additional information:

None