Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced Drilling Technology
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0293-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Module provide knowledge in advanced drilling technology area. Student will be able to find proper drilling technology parameters. Module covers also drilling tools, drilling hydraulics and wellbore pressure gradients elements.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to present results for his team SDA3A_K01 Presentation,
Report
Skills: he can
M_U001 Student knows how to find proper drilling technology parameters for given case. SDA3A_U06 Presentation,
Report,
Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Student knows what is influence of drilling hydraulics on drilling process. SDA3A_U01 Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows and understands application of drilling technology in vertical and inclined wellbores. SDA3A_W01 Presentation,
Activity during classes,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to present results for his team - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student knows how to find proper drilling technology parameters for given case. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student knows what is influence of drilling hydraulics on drilling process. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows and understands application of drilling technology in vertical and inclined wellbores. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 145 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Inne 15 h
Module content
Lectures (15h):

Classes cover following topics:
- drilling industry and drilling methods,
- advanced drilling technology applications,
- drilling hydraulics,
- cuttings transport challenges,
- drilling tools and mechanical parameters of drilling.

Seminar classes (30h):

Classes cover following topics:
- drill string elements in advanced applications,
- drilling tools, mechanical parameters and new solutions,
- influence of drilling hydraulics on drilling process,
- wellbore pressure gradients and its application.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Studenci wykonują zadane prace samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminar grade is calculated as round up arithmetic average from partial grades (classes, presentations)
and final report. It is necessary to get positive grade from final report.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Method of calculating the final grade:

Seminar grade is calculated as round up arithmetic average from partial grades (classes, presentations)
and final report. It is necessary to get positive grade from final report.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case when student is absent teacher can ask for additional assignment.

Prerequisites and additional requirements:

Fundamental knowledge from mathematics and physics on university level.

Recommended literature and teaching resources:

1. OnePetro library
2. Aadnoy, B. S., Cooper, I., Miska, S. Z., Mitchell, R. F., & Payne, M. L. “Advanced Drilling and Well Technology” Richardson: SPE 2009
3. Mitchell, R. F., Miska, S. Z., Aadnoy, B. S., et al. "Fundamentals of drilling engineering Richardson: SPE 2011
4. Knez, D., Gonet, A., Macuda, J., Stryczek, S. “Selected issues of wellbore hydraulics and cementing” Kraków, Wydawnictwa AGH, 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration : monograph / Stanisław BEDNARZ, Danuta BIELEWICZ, Jadwiga JARZYNA, Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013

Chosen aspects of drilling services : monograph / ed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014

Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224

Drillability and mechanical specific energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin / Rafał WIŚNIOWSKI, Dariusz KNEZ, Łukasz Hytroś // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015

Przewód wiertniczy — [Drill string] / Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Angelika DRUZGAŁA // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9

Selected issues of wellbore hydraulics and cementing / ed. Dariusz KNEZ ; aut.: Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Jan MACUDA, Stanisław STRYCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017

Sensitivity analysis on fracturing pressure using Monte Carlo simulation technique / A. A. Quosay, D. KNEZ // Oil Gas : European Magazine ; ISSN 0342-5622. — 2016 vol. 42 iss. 3, s. 140–144.

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9

Additional information:

In case when student fails classes due to non-attendance teacher can ask for additional assignment.