Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Promocja wyników badań naukowych
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0305-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Topolska Justyna (topolska@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Zajęcia w formie warsztatów pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności prezentowania wyników badań naukowych w sposób przystępny i zachęcający potencjalnych inwestorów, współpracowników, recenzentów do zaangażowania w prace.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Uczestnicy potrafią formułować poprawnie informacje zwrotne oparte na konstruktywnej krytyce. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
M_K002 Uczestnicy potrafią językiem korzyści przedstawić wartość ich badań. SDA3A_K02
Skills: he can
M_U001 Uczestnicy potrafią zaprezentować w sposób korzystny swoje badania naukowe. SDA3A_U03 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Uczestnicy mają wiedzę z zakresu przygotowywania efektywnej prezentacji inwestorskiej dla swoich wyników badań. SDA3A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Uczestnicy potrafią formułować poprawnie informacje zwrotne oparte na konstruktywnej krytyce. - - - - - + - - - - -
M_K002 Uczestnicy potrafią językiem korzyści przedstawić wartość ich badań. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Uczestnicy potrafią zaprezentować w sposób korzystny swoje badania naukowe. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Uczestnicy mają wiedzę z zakresu przygotowywania efektywnej prezentacji inwestorskiej dla swoich wyników badań. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 39 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (15h):
Promocja wyników badań naukowych

Zajęcia w formie warsztatów pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności prezentowania wyników badań naukowych w sposób przystępny i zachęcający potencjalnych inwestorów, współpracowników, recenzentów do zaangażowania w prace.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: warsztaty - aktywna dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obowiązkowa obecność podczas weekendowych zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, udział w ocenie prezentacji innych uczestników

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: obowiązkowa obecność podczas weekendowych zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, udział w ocenie prezentacji innych uczestników
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji na podstawie rankingu uczestników

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konsultacje indywidualne

Prerequisites and additional requirements:

samodzielne studiowanie opracowań z zakresu promocji, np.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu

Recommended literature and teaching resources:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None