Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 117/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Chemistry

8
 
STCH-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+

Engineering

3
 
STCH-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

9
 
STCH-1-102-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

8
 
STCH-1-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
STCH-1-108-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
STCH-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Electives humanizing subjects


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

2
 
STCH-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-107-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

9
 
STCH-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
STCH-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
STCH-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Sports activities 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

9
 
STCH-1-201-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Elective block: Foreign language (JO1) semester 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wybory języka obcego należy dokonac spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych

 
Expand/collapse content
STCH-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
STCH-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
STCH-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
STCH-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
STCH-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: General chemistry


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
Expand/collapse content
STCH-1-204-s 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+
STCH-1-205-s 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+

Elective block: Special elective block


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 lub 2 moduły

3
 
STCH-1-212-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-
STCH-1-213-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

8
 
STCH-1-304-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-1-305-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
STCH-1-306-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-

Other Basic

14
 
STCH-1-302-s 30 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
STCH-1-303-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-1-317-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physical Education

 
STCH-1-319-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Block HS sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za 2 ECTS

2
 
STCH-1-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-311-s 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-1-318-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-320-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STCH-1-321-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny TCh semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z grupy na łączną sumę 6 ECTS

6
 
STCH-1-307-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STCH-1-309-s 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-1-310-s 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-1-312-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-1-322-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
STCH-1-323-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
STCH-1-324-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
STCH-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
STCH-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
STCH-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
STCH-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
STCH-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
STCH-1-402-s 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
STCH-1-403-s 25 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
+
STCH-1-406-s 10 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-

Other Basic

7
 
STCH-1-413-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
STCH-1-414-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Physical Education

 
STCH-1-420-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Blok obieralny TCh semestr 4


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za łączną sumę 6 ECTS

6
 
STCH-1-401-s 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
STCH-1-404-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-408-s 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STCH-1-409-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-411-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-412-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-416-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-421-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 4


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
STCH-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
STCH-1-418-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
STCH-1-419-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
STCH-1-422-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
STCH-1-423-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Inżynierski w jezyku obcym


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu za min. 3 ECTS z oferty wydziału lub z UBPO

3
 
STCH-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
STCH-1-425-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
STCH-1-504-s 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-505-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-513-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-1-519-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-1-525-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

8
 
STCH-1-501-s 30 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+

Elective block: Blok obieralny TCh semestr 5


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z 1 z bloku A, 1 z bloku B i 2 z Bloku C

8
 

Elective block: Blok obieralny A sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

 
STCH-1-508-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-517-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny B sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

 
STCH-1-502-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-503-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-518-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective block C sem. 5


The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z bloku

 
STCH-1-507-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-509-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-511-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-512-s 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-514-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-515-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-524-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

28
 
STCH-1-601-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-1-602-s 15 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-1-603-s 40 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 85 6
+
STCH-1-604-s 25 0 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 65 3
-
STCH-1-605-s 15 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
STCH-1-606-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-1-607-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Elective block CT sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za 2 ECTS

2
 
STCH-1-608-s 10 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-609-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-610-s 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-612-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-613-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Blok obieralny TCh semestr 7


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z bloków: A lub B. Student wybiera jeden z bloków stanowiący pakiet przedmiotów.

30
 

Elective block: Block A sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
STCH-1-701-s 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-1-703-s 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 40 4
+
STCH-1-705-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-707-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-1-709-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-710-s 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 1
-
STCH-1-711-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 225 15
+

Elective block: Block B sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
STCH-1-702-s 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-1-704-s 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 40 4
+
STCH-1-706-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-708-s 20 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3
-
STCH-1-712-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-1-713-s 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 1
-
STCH-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 225 15
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4483