Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

.

8
 
CTCH-1-101-s
.
45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+

Engineering

3
 
CTCH-1-105-s
.
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

9
 
CTCH-1-102-s
-
45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

8
 
CTCH-1-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-104-s
.
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CTCH-1-108-s
.
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CTCH-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CTCH-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: .

2
 
CTCH-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-107-s
.
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

9
 
CTCH-1-202-s
.
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CTCH-1-203-s
.
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
CTCH-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

9
 
CTCH-1-201-s
.
30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Elective block: .

3
 
CTCH-1-212-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CTCH-1-213-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Chemia ogólna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
Expand/collapse content
CTCH-1-205-s
.
30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+
CTCH-1-206-s
.
30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok Język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych.

 
Expand/collapse content
CTCH-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CTCH-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CTCH-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CTCH-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CTCH-1-218-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
CTCH-1-304-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Non-technical

2
 
CTCH-1-307-s
.
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTCH-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

20
 
CTCH-1-301-s 30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 90 7
+
CTCH-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
CTCH-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy.

 
Expand/collapse content
CTCH-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CTCH-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CTCH-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CTCH-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CTCH-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CTCH-1-306-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-311-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-312-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
CTCH-1-402-s
.
30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CTCH-1-404-s
.
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CTCH-1-405-s
.
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CTCH-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

12
 
CTCH-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CTCH-1-403-s
.
30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jedem moduł z grupy.

5
 
Expand/collapse content
CTCH-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CTCH-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CTCH-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CTCH-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CTCH-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

24
 
CTCH-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-1-502-s
.
30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 90 7
+
CTCH-1-503-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-1-504-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CTCH-1-505-s
.
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Przedmiot anglojęzyczny(DF) I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

3
 
Expand/collapse content
CTCH-1-507-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-1-511-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-1-512-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CTCH-1-506-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-510-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-516-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-517-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
Expand/collapse content
CTCH-1-508-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CTCH-1-514-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CTCH-1-515-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
CTCH-1-603-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-1-606-s
.
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CTCH-1-607-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 240 4
-
CTCH-1-608-s
.
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

1
 
CTCH-1-605-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

9
 
CTCH-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
CTCH-1-602-s
.
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTCH-1-604-s
.
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne kierunkowe(Cf) III i IV


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

4
 
Expand/collapse content
CTCH-1-611-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-613-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-614-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
CTCH-1-702-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 2
-
CTCH-1-704-s
.
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Non-technical

2
 
CTCH-1-703-s
.
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

1
 
CTCH-1-708-s
.
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

15
 
CTCH-1-701-s
.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Elective block: Technologie Materiałowe II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy z czterech przedmiotów z poniższych bloków:
Technologia ceramiki, Technologia szkła, Technologia materiałów wiążących i betonów, Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych

9
 
CTCH-1-705-s
.
0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
+
CTCH-1-706-s
.
0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
+
CTCH-1-709-s
.
0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
+
CTCH-1-710-s 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: .


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTCH-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-006-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-009-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-011-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-012-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-016-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-034-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-037-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-038-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-040-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-041-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-043-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-044-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-1-046-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-048-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-050-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-051-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-052-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-065-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-066-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-068-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CTCH-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTCH-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
Expand/collapse content
CTCH-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTCH-1-002-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-003-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-018-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-019-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-020-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-021-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-022-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-025-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-028-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-029-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-030-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 5555