Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-037-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych TCH1A_U01 Oral answer,
Test
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. TCH1A_U03 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. TCH1A_W01 Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. TCH1A_W03 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. TCH1A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Badania operacyjne umożliwiają za pomocą modeli matematyczno-ekonomicznych praktyczne wyznaczenie metodyki rozwiązywania ściśle określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji w różnych sytuacjach. W ramach zajęć przedstawione zostają metody tworzenia modeli i rozwiązywania problemów decyzyjnych. W ramach zajęć studenci konstruują proste modele i rozwiązują je z zastosowaniem zarówno oprogramowania dedykowanego jak i typowych narządzi obliczeniowych (moduł Solver
  z programu Microsoft Excel).
  Modele liniowe – Algebra i geometria modeli liniowych, Metoda simpleksowa, Analiza wrażliwości i dualizm, Budowa liniowych modeli optymalizacyjnych. Modele sieciowe – Zagadnienia transportowe, Klasyczne zagadnienie transportowe, Problem komiwojażera, Wieloetapowe zagadnienie transportowe, Zagadnienie najkrótszej drogi i inne problemy sieciowe, Algorytmy sieciowe, Modele dynamiczne – Wprowadzenie do dynamicznych modeli optymalizacyjnych, Zagadnienie “dyliżansu”, Modele zarządzania zapasami.

 2. Badania operacyjne umożliwiają za pomocą modeli matematyczno-ekonomicznych praktyczne wyznaczenie metodyki rozwiązywania ściśle określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji w różnych sytuacjach. W ramach zajęć przedstawione zostają metody tworzenia modeli i rozwiązywania problemów decyzyjnych. W ramach zajęć studenci konstruują proste modele i rozwiązują je z zastosowaniem zarówno oprogramowania dedykowanego jak i typowych narządzi obliczeniowych (moduł Solver
  z programu Microsoft Excel).
  Modele liniowe – Algebra i geometria modeli liniowych, Metoda simpleksowa, Analiza wrażliwości i dualizm, Budowa liniowych modeli optymalizacyjnych. Modele sieciowe – Zagadnienia transportowe, Klasyczne zagadnienie transportowe, Problem komiwojażera, Wieloetapowe zagadnienie transportowe, Zagadnienie najkrótszej drogi i inne problemy sieciowe, Algorytmy sieciowe, Modele dynamiczne – Wprowadzenie do dynamicznych modeli optymalizacyjnych, Zagadnienie “dyliżansu”, Modele zarządzania zapasami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

H.M. Wagner: Badania operacyjne, PWN, W’80 i ‘84
W. Grudzewski: Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWN, W’85
T. Sawik: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków’98
E. Ignasiak (red): Badania operacyjne, PWE, W’96
B. Filipowicz: Badania operacyjne, FHU Poldex, Kraków ‘97

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None