Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Szkło jako materiał budowlany
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-039-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania szkła jako materiału budowlanego. Podczas zajęć seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się zarówno z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak i najnowszymi trendami w zakresie wykorzystania szkła w szeroko pojętym budownictwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni proces przetwórstwa szkła, by uzyskać produkt o żądanych właściwościach. TCH1A_U02, TCH1A_U01, TCH1A_U03 Activity during classes
M_U002 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla szkieł stosowanych w budownictwie. TCH1A_U02, TCH1A_U04, TCH1A_U01, TCH1A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szkła i materiałów szklistych. TCH1A_W01, TCH1A_W04, TCH1A_W07, TCH1A_W03 Activity during classes
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szkła i materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. TCH1A_W01, TCH1A_W04, TCH1A_W07 Presentation,
Activity during classes
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania szkła w budownictwie. TCH1A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni proces przetwórstwa szkła, by uzyskać produkt o żądanych właściwościach. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla szkieł stosowanych w budownictwie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szkła i materiałów szklistych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szkła i materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania szkła w budownictwie. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Wytwarzanie szkła i jego rodzaje.
2. Właściwości użytkowe szkła.
3. Przetwórstwo szkła płaskiego.
4. Konstrukcje stal – szkło.
5 Powłoki na szkle architektonicznym.
6. Szkło piankowe.
7. Szyby zespolone.
8. Włókna szklane w budownictwie.
9. Metodyka badań szkła stosowanego w budownictwie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Studenci wykonują samodzielnie prezentację na zadany temat.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, wykonanie prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T. 1 i 2, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2. L. B. Klindt, W. Klein, Szkło jako materiał budowlany, Wydawnictwo Arkady, Wawrszawa 1982.
3. B. Weller, S. Unnewehr, S. Tasche, K. Harth, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.
4. Czasopismo “Świat szkła”
5. Czasopismo “Glass in Building Magazine”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None