Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Otwarte systemy operacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-517-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi od systemów DOS do zaawansowanych systemów wielozadaniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych TCH1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy TCH1A_W05, TCH1A_K03 Activity during classes
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem TCH1A_U07 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy TCH1A_U07, TCH1A_W01, TCH1A_U04 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń programowalnych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi świadomie wybrać swoje komputerowe środowisko pracy - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jak działają systemy operacyjne i ich twórcy - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Inne 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Otwarte Systemy Operacyjne

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi, zrozumieniem ich działania i ich ewolucją od systemów DOS do czasów obecnych.
Dodatkowo na zajęciach studenci nauczą się instalacji i użytkowania jednej z dystrybucji systemu Linux.
Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa, na którym można będzie zainstalować system

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dodatkowo studenci przygotowują i wygłaszają wystąpienie na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Według regulaminu AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości zgłasza się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu ich nadrobienia. Zwykle jest to opracowanie dodatkowego tematu, lub inna forma wyrównania braków.

Prerequisites and additional requirements:

Własny komputer z procesorem x86/x86_64, na którym będzie można eksperymentować z systemami operacyjnymi.
Wszystkie dane z laptopa mogą zostać bezpowrotnie utracone.

Recommended literature and teaching resources:

Głównie strony internetowe poświęcone poszczególnym systemom operacyjnym.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa o dowolnej konfiguracji