Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 117/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
STCH-2-103-s 15 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+

Other Basic

8
 
STCH-2-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-102-s 14 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
STCH-2-104-s 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-

Elective block: Semester 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera ścieżkę dyplomowania, którą będzie kontynuował na semestrze 2

18
 

Elective block: APiŚ - semester 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania APiŚ

 
STCH-2-105-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-106-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
STCH-2-107-s 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
STCH-2-108-s 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
STCH-2-109-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-2-110-s 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block TChwE - semester 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania TChwE

 
STCH-2-116-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-117-s 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
STCH-2-118-s 25 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
STCH-2-119-s 25 0 15 30 0 15 0 0 0 0 0 85 7
+

Elective block: PP - semester 1


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania PPIiTCh

 
STCH-2-111-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-112-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-113-s 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+
STCH-2-114-s 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-115-s 15 0 25 0 0 15 0 0 0 0 0 55 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective block - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot

2
 
STCH-2-201-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
STCH-2-209-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-211-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-212-s 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-2-213-s 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
STCH-2-214-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-215-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-216-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language (JO2)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
STCH-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-203-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
STCH-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-238-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Specialist subject in a foreign language


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotuspecjalistycznego prowadzonego w języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału lub UBPO

3
 
STCH-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
STCH-2-207-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Subject from teh group HS - sem 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS w semestrach 2 i 3 z oferty wydziału lub UBPO

1
 
STCH-2-217-s 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 1
-

Elective block: Semester 2


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja ścieżki dyplomowania

22
 

Elective block: APiS - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów w ramach ścieżki dyplomowania APiŚ

 
STCH-2-218-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-219-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
STCH-2-220-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-221-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-222-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
STCH-2-223-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-
STCH-2-224-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: PP - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmiotów w ramach ścieżki dyplomowania PPIiTCh

 
STCH-2-225-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-226-s 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-227-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
STCH-2-228-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+
STCH-2-229-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-230-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-2-231-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: TChwE - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przedmioty w racha ścieżi dyplomowania TChwE

 
STCH-2-232-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-233-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-2-234-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
STCH-2-235-s 25 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3
-
STCH-2-236-s 25 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 70 4
+
STCH-2-237-s 25 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 70 5
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

20
 
STCH-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
+

Elective block: semester 3


The rules for selecting groups/modules: Realizacja wszystkich przemiotów

6
 
STCH-2-303-s 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-2-304-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Student Reseach Group


The rules for selecting groups/modules: Student ma możliwość uzyskania dodatkowo 2 ECTS za działalność w Kole naukowym

 
STCH-2-305-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Subject from group HS - sem 3


The rules for selecting groups/modules: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS w semestrach 2 i 3 z oderty wydziału lub UBPO

4
 
STCH-2-302-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2930