Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
CTCH-2-101-TS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

3
 
CTCH-2-105-TS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

9
 
CTCH-2-103-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CTCH-2-104-TS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-106-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

15
 

Elective block: Analityka i kontrola jakości


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-117-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-127-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-128-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-129-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-130-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-132-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Specjalizacja Technologia materiałów budowlanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji

 
Expand/collapse content

Elective block: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-123-s
-
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-124-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-125-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-126-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Technologia szkła i powłok amorficznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia szkła i powłok amorficznych”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-102-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-107-TS-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-108-TS-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-109-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

10
 
CTCH-2-201-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-2-202-TS-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-2-204-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

2
 
CTCH-2-203-TS-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

2
 
CTCH-2-205-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-206-TS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTCH-2-212-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CTCH-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CTCH-2-219-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-223-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Expand/collapse content
CTCH-2-244-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-245-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-246-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-247-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-248-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-249-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-250-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-251-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTCH-2-252-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-253-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-254-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-255-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-256-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

9
 

Elective block: Analityka i kontrola jakości, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-238-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-239-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-257-s
-
30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia materiałów budowlanych, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden Blok specjalistyczny (specjalizację) z grupy “Blok specjalistyczny – Technologia materiałów budowlanych” lub “Blok specjalistyczny – Fizykochemia Materiałów Budowlanych”

 

Elective block: Blok specjalistyczny - Technologia materiałów budowlanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-241-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-242-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-243-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: .


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-240-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia szkła i powłok amorficznych, sem 2


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-208-s
.
30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
CTCH-2-303-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

25
 
CTCH-2-302-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-305-TS-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 20
+
CTCH-2-306-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Expand/collapse content
CTCH-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-304-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-307-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-308-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-310-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-311-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-312-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-313-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-314-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-315-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-316-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-317-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-318-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-319-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-320-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-321-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-322-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-323-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-324-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-325-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4590