Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia szkła i ceramiki
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-110-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła Activity during classes,
Examination
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych Activity during classes,
Examination
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (60h):

1. Klasyfikacja i właściwości szkła
2. Podstawy procesu technologicznego syntezy szkieł.
3. Proces technologiczny otrzymywania szkła w piecu/reaktorze topliwnym.
4. Metody formowania szkła.
5. Kontrola struktury, jakości i właściwości szkła.
6. Klasyfikacja i właściwości powłok amorficznych i emalii.
7. Podstawy procesu emaliowania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu plus aktywność na wykładach
Ocena z egzaminu OK=0,9 E+0,1 A
OK=3.5 dla (3,25-3,75)
OK=4.0 dla (3,75-4,25)
OK=4.5 dla (4,25-4,75)
OK=5 dla (4,74 i powyżej)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
3. E. Görlich, „Stan szklisty”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
4. J. Zarzycki,”Glass and Vitrous state, Pergamon Press, Oxford 1991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None