Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
CTCH-2-101-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

1
 
CTCH-2-102-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

10
 
CTCH-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Elective block: Technologie materiałowe


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków w skład których wchodzą wymienione moduły:
Technologia ceramiki: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-sD, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia szkła: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-706-s
Technologia materiałów wiążących i betonów: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s

15
 
CTCH-2-103-s
-
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CTCH-2-104-AK-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CTCH-2-105-AK-s
.
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTCH-2-106-AK-s
.
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTCH-2-107-AK-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTCH-2-108-AK-s
.
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTCH-2-109-AK-s
.
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTCH-2-110-AK-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTCH-2-111-AK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
CTCH-2-211-AK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

3
 
CTCH-2-209-AK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

9
 
CTCH-2-207-AK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-208-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CTCH-2-210-AK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

15
 

Elective block: Analityka i kontrola jakości


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-205-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-206-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-212-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-213-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-214-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-215-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Specjalizacja Technologia materiałów budowlanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji

 
Expand/collapse content

Elective block: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-216-s
-
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-217-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-218-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-219-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Technologia szkła i powłok amorficznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia szkła i powłok amorficznych”

 
Expand/collapse content
CTCH-2-201-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-202-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-203-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-204-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

10
 
CTCH-2-301-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-302-AK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-2-303-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+

Physics

2
 
CTCH-2-309-AK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

2
 
CTCH-2-304-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-305-AK-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTCH-2-310-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CTCH-2-325-AK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CTCH-2-311-AK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-322-AK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Expand/collapse content
CTCH-2-307-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-312-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-313-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-314-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-315-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-316-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-317-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-318-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-319-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-320-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-321-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTCH-2-323-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-324-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

9
 

Elective block: Analityka i kontrola jakości, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-306-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-308-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-327-s
-
30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia materiałów budowlanych, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden Blok specjalistyczny (specjalizację) z grupy “Blok specjalistyczny – Technologia materiałów budowlanych” lub “Blok specjalistyczny – Fizykochemia Materiałów Budowlanych”

 

Elective block: Blok specjalistyczny - Technologia materiałów budowlanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-328-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-329-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-330-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: .


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-331-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Elective block: Technologia szkła i powłok amorficznych, sem 2


The rules for selecting groups/modules: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-326-s
.
30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
CTCH-2-401-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

25
 
CTCH-2-402-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-403-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-404-AK-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 20
+

Elective block: Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II st.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Expand/collapse content
CTCH-2-405-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-406-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-407-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-408-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-409-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-410-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-411-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-412-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-413-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-414-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-415-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-416-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-417-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-418-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-419-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-420-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-421-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-422-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-423-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-424-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4995