Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fluidization and Solid-Gas Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
STCH-2-203-ET-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Energy Transition-KIC
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Ściążko Marek (msc@agh.edu.pl)
Module summary

Following module has a strongly reasearch character. Students are obliged to solve practical problems connected to utilization of fluid beds in energy sector (gasification or combustion process).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Will able to cooperate with a team of other students to prepare a solution to the given problem. TCH2A_K01 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics TCH2A_U01 Execution of a project,
Test
M_U002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters using numerical techniques and engineering software. TCH2A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. TCH2A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Will able to cooperate with a team of other students to prepare a solution to the given problem. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics - - - - - - - - - - -
M_U002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters using numerical techniques and engineering software. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (30h):

1. Introduction to the Phenomenon of Fluidization
2. Industrial applications of Fluidized Beds
3. Fluidization and Mapping of Flow Regimes
4. Fluidized Bubbling Bed Modeling
5. Solid Vertical Transport in Gas Phase
6. High Velocity Fluidization
7. Particle–to-Gas Heat and Mass Transfer
8. The RTD and Size Distribution of Solids in Fluidized Beds
9. The Design of Noncatalytic Gas-Solids Reactors

Project classes (15h):

Each student will be provided with a set of pdfs containing lectures and technical data concerned with fluidization phenomenon. Students are then required to use the data for the process calculation and specific problems solution. The students will use MathCad engineering code for this practical activity.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Grading:
Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the
evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the fluidization field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific engineering problems.
Grading formula: FG=PMWFlectest*w*PMGlectest+ PMWFpwork*w*PMGpwork
Where:
• FG-final grade
• PMWFlectest – Lecture test weighting factor – 0,6
• PMGlectest – Grade of achieved LOs relevant to lecture test
• PMWFpwork – Project delivered work weighting factor – 0,4
• PMGpwork – Grade of achieved LOs relevant to project delivered work
w – student’s activity; w=1; attending at least 80% of lectures, w = 0,7 more than 50% and less than 80%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Daizo Kunii, Octave Levenspiel. Fluidization Engineering, Butterworth-Heinemann, 2nd Edition

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marek Ściążko, Studium aerodynamiki cyrkulacyjnego reaktora fluidalnego w szczególności do pirolizy węgla, Wydawnictwo P. Śląskiej, Gliwice 2001

Grzegorz Tomaszewicz, Marek Sciążko, Leszek Stępień, Coal gasification – scaling into pressurised CFB system, publikacja konferencyjna CFB 12 (2017)

M. Ściążko, A. Sobolewski, G. Tomaszewicz, A. Czaplicki, K. Słowik, M. Tomaszewicz, CO2-enhanced coal gasification in CFB reactor, publikacja konferencyjna CFB 11 (2015)

Additional information:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)

• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)

The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs