Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Brak uwag

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
ITEI-1-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ITEI-1-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ITEI-1-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Mathematics

12
 
ITEI-1-106-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITEI-1-107-s 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 8
+

Non-technical

1
 
ITEI-1-103-s 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
-
ITEI-1-104-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
ITEI-1-201-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
ITEI-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-208-s 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Mathematics

8
 
ITEI-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

 
ITEI-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

12
 
ITEI-1-204-s 60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+

Elective block: Języki obce


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
ITEI-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

26
 
ITEI-1-301-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-303-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITEI-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-305-s 30 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
ITEI-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-308-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Mathematics

4
 
ITEI-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
ITEI-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Języki obce


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
ITEI-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

25
 
ITEI-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-404-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-405-s 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-406-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-407-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-413-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-

Elective block: Language classes with exam


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

5
 
ITEI-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
ITEI-1-501-s 30 0 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-502-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-504-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ITEI-1-505-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 5


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 3 przedmioty z grupy

12
 
ITEI-1-506-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-508-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-510-s 18 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ITEI-1-511-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
ITEI-1-601-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ITEI-1-604-s 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Training

4
 
ITEI-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 4
-

Elective block: Przedmiot humanistyczny


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z grupy

2
 
ITEI-1-602-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ITEI-1-610-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 6


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 5 przedmiotów z grupy

20
 
ITEI-1-603-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-607-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-608-s 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
ITEI-1-609-s 30 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
ITEI-1-614-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-615-s 28 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ITEI-1-616-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
ITEI-1-701-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ITEI-1-703-s 6 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2
-

Non-technical

2
 
ITEI-1-702-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Thesis

15
 
ITEI-1-704-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 7


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 3 przedmioty z grupy, w tym przynajmniej 1 przedmiot prowadzony po angielsku

9
 
ITEI-1-705-s 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
ITEI-1-706-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ITEI-1-707-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
ITEI-1-708-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
ITEI-1-709-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3816