Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Brak uwag

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Academic courses

8
 
ITEI-2-105-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-2-106-s 0 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

IT courses

14
 
ITEI-2-102-s 28 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
ITEI-2-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ITEI-2-104-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Management and soft skills

8
 
ITEI-2-107-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ITEI-2-108-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Academic courses

4
 
ITEI-2-203-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+

IT courses

4
 
ITEI-2-211-s 8 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Language courses

2
 
ITEI-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Management and soft skills

8
 
ITEI-2-204-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-205-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Elective courses - 2nd semester


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 3 przedmioty

12
 
ITEI-2-202-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-206-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-208-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-209-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-210-s 0 0 10 5 30 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

IT courses

2
 
ITEI-2-302-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Thesis

20
 
ITEI-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective courses - 3rd semester


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 2 przedmioty, z czego co najmniej 1 prowadzony po angielsku.

8
 
ITEI-2-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
5G Networks
20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-304-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-305-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-306-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
ITEI-2-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1156