Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inter-AS Networks
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-306-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Within the subject, the student has the opportunity to gain knowledge of inter-domain TE mechanisms and solutions for inter-domain VPNs as well as the ability to configure them.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to think and work in a creative way. He knows standards related to interdomain environment and is able to use them TEI2A_K01, TEI2A_K02 Case study
Skills: he can
M_U001 Student is able to optimize network performance by applying appropriate traffic engineering methods TEI2A_U01, TEI2A_U04 Case study
M_U002 Student is able to configure network devices working in interdomain environment TEI2A_U06 Case study
M_U003 Student is able to test network devices working in interdomain environment TEI2A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has knowledge and understands traffic engineering mechanisms used in inter-domain environment TEI2A_W02 Case study
M_W002 Student has knowledge about solutions and standards for inter-domain IP networks TEI2A_W02 Test
M_W003 Student has an ordered knowledge about architecture and business relations in Internet TEI2A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to think and work in a creative way. He knows standards related to interdomain environment and is able to use them - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student is able to optimize network performance by applying appropriate traffic engineering methods - - + + - - - - - - -
M_U002 Student is able to configure network devices working in interdomain environment - - + + - - - - - - -
M_U003 Student is able to test network devices working in interdomain environment - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has knowledge and understands traffic engineering mechanisms used in inter-domain environment + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about solutions and standards for inter-domain IP networks + - - - - - - - - - -
M_W003 Student has an ordered knowledge about architecture and business relations in Internet + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 33 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):

1. Internet topology.

2. Inter-domain routing protocols.

3. MPLS-based inter-domain TE.

4. Inter-AS MPLS VPN solutions.

5. Carrier Supporting Carrier.

Laboratory classes (15h):

1. Internet topology.

2. BGP-based inter-domain TE.

3. MPLS-based inter-domain TE.

4. Inter-AS L3VPN.

Project classes (15h):

1. Inter-AS L2VPN: VPWS.

2. Inter-AS L2VPN: VPLS.

3. Inter-AS multicast VPN.

4. Carrier’s Carrier solution.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Final grade will be issued after successful assessment of laboratory and project classes as well as passing the final test. The final grade is weighted sum of lab class assessment (30%), project class assessment (30%) and final test (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Knoledge of IP networks, intra- and inter-domain routing protocols, MPLS technique.

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Awduche et al. „Overview and principles of internet traffic engineering”. IETF RFC 3272, May 2002.
2. J. Feigenbaum et al. „A BGP-based Mechanism for Lowest-cost Routing”. Distrib. Comp., 18(1):61–72, July 2005.
3. O. Heckmann et al. „Optimizing interconnection policies”. Comput. Netw., 46(1):19–39, 2004.
4. A. Farrel et al. „A path computation element (pce)-based architecture”. IETF RFC 4655, August 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Additional information:

None