Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 74/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic modules

14
 
OTTM-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
OTTM-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OTTM-1-107-s 30 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 60 4
-

Directional modules

4
 
OTTM-1-104-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

General modules

10
 
OTTM-1-103-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-106-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: The humanistic and social module I (HS)


The rules for selecting groups/modules: wybrać jeden moduł z grupy

2
 
OTTM-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-109-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Modulus from UBPO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic modules

22
 
OTTM-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
OTTM-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
OTTM-1-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OTTM-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OTTM-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Directional modules

6
 
OTTM-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-208-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

General modules

2
 
OTTM-1-204-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

 
OTTM-1-209-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective block: Foreign language (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Wybrać jeden moduł z grupy

 
OTTM-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OTTM-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OTTM-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OTTM-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic modules

12
 
OTTM-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
OTTM-1-302-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Directional modules

15
 
OTTM-1-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-306-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-307-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Non-technical

 
OTTM-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language (2/3)


The rules for selecting groups/modules: Wybrac jeden moduł z grupy

 
OTTM-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OTTM-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OTTM-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OTTM-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OTTM-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: The humanistic and social module II (HS)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OTTM-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Modulus from UBPO
30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic modules

5
 
OTTM-1-407-s
-
30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Directional modules

20
 
OTTM-1-401-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-402-s
-
30 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-403-s
-
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OTTM-1-404-s
-
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OTTM-1-405-s
-
30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Non-technical

 
OTTM-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy (3/3)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z grupy

5
 
OTTM-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OTTM-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OTTM-1-410-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OTTM-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OTTM-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Directional modules

12
 
OTTM-1-501-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 90 4
+
OTTM-1-502-s
-
30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
OTTM-1-503-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-513-s 15 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2
-

General modules

3
 
OTTM-1-504-s
-
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OTTM-1-505-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Specialist modules

2
 
OTTM-1-506-s
-
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+

Elective block: -


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać trzy moduły z grupy

12
 
OTTM-1-507-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
OTTM-1-508-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
OTTM-1-509-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
OTTM-1-510-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
OTTM-1-511-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
OTTM-1-512-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Directional modules

14
 
OTTM-1-602-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OTTM-1-603-s 15 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2
-
OTTM-1-604-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OTTM-1-605-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OTTM-1-606-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-607-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OTTM-1-608-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+

Engineering

4
 
OTTM-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 4
-

Thesis

1
 
OTTM-1-609-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Blok obieralny semestr 6 TiTM


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden blok z grupy

12
 

Elective block: Programowanie

 
OTTM-1-614-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-615-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-616-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-617-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Techniki 3D

 
OTTM-1-618-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-619-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-620-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-621-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Zarządzanie produkcją i ekonomia

 
OTTM-1-610-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-611-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-612-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-613-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
OTTM-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Elective block: Przedmiot w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z grupy

3
 
OTTM-1-702-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-703-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Blok obieralny semestr 7 TiTM


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden blok z grupy

12
 

Elective block: Projektowanie technologii

 
OTTM-1-709-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-710-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-711-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-712-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Stopy żelaza z węglem

 
OTTM-1-713-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-714-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-715-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-716-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Symulacje

 
OTTM-1-705-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-706-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-707-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OTTM-1-708-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3974