Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

31
 
ZZRZ-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-1-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

20
 
ZZRZ-1-201-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-202-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-1-204-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Elective module (2 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-212-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-213-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-214-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-216-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-217-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-219-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-220-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym na Wydziale Zarządzania jest język angielski.

 
ZZRZ-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

18
 
ZZRZ-1-301-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-1-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-1-304-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Elective module (3 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-314-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-315-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-316-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-317-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-319-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

 
ZZRZ-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZRZ-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZRZ-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZRZ-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZRZ-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

16
 
ZZRZ-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZZRZ-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-1-404-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-1-405-s 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Elective block: Elective module (4 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-409-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-410-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-413-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-414-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-415-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-416-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-417-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
ZZRZ-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZRZ-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZRZ-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZRZ-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZRZ-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

16
 
ZZRZ-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-1-502-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-1-503-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-1-504-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-1-505-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-1-507-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective module (5 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-508-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-509-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-510-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-511-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-512-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-513-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-514-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-515-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

10
 
ZZRZ-1-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Elective block: Elective module (6 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZRZ-1-601-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-605-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-606-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-607-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-608-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-610-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-613-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-614-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-615-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-616-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-617-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-618-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-619-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-1-620-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules - Z 1 degree


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZRZ-1-602-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZRZ-1-621-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZRZ-1-623-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZRZ-1-624-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4130