Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie oferowane są:
1. Ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
Marketing
Zarządzanie przedsiębiorstwem (tylko dla studentów w ramach umów międzynarodowych)
2. Specjalność w języku angielskim:
International Management

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

28
 
ZZRZ-2-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-103-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-107-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Jezyk obcy B2+ stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZZRZ-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-113-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

4
 
ZZRZ-2-201-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Elective module (2 semester - management_MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
ZZRZ-2-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-214-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-227-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-229-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-230-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie)


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania.

23
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr II

 
ZZRZ-2-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-216-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-217-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-219-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-220-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZRZ-2-221-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr II

 
ZZRZ-2-203-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-204-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-206-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-207-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr II

 
ZZRZ-2-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZRZ-2-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-211-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZRZ-2-213-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-222-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - semestr II

 
ZZRZ-2-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-223-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-224-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-225-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-226-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

3
 
ZZRZ-2-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective module (3 semester - management_MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-325-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-326-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-327-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-328-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania II (kierunek Zarządzanie)

20
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr III

 
ZZRZ-2-307-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZRZ-2-309-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-310-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-311-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-312-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr III

 
ZZRZ-2-302-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-304-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-305-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr III

 
ZZRZ-2-314-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-316-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-317-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZRZ-2-318-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-329-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsębiorstwem - semestr III

 
ZZRZ-2-319-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-320-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-321-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-322-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-323-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-324-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

20
 
ZZRZ-2-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Elective block: Elective module (4 semester - management_MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-401-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-405-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-406-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules - Z 2 degree


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZRZ-2-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-409-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-410-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-411-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-412-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-413-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-414-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-415-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-416-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-417-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-418-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-419-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-422-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4445