Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

32
 
ZZIP-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZIP-1-102-s 45 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-103-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-107-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

28
 
ZZIP-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-202-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-204-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-205-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-206-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 5
-
ZZIP-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym na Wydziale Zarządzania jest język angielski.

 
ZZIP-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

16
 
ZZIP-1-301-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
ZZIP-1-302-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
ZZIP-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-314-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-315-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-316-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-317-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-318-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-319-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-320-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-321-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-322-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

 
ZZIP-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZIP-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZIP-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZIP-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZZIP-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

15
 
ZZIP-1-401-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-402-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-404-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-405-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-406-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Grupa obieralna - IV semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-407-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-411-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-413-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-414-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-415-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-416-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-417-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-419-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-420-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-421-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
ZZIP-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZIP-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZIP-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZIP-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZZIP-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

18
 
ZZIP-1-501-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 5
+
ZZIP-1-505-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Grupa obieralna - V semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-504-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-508-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-509-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-510-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-512-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-513-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-514-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

17
 
ZZIP-1-601-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 60 3
+
ZZIP-1-602-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-603-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-604-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-605-s 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-
ZZIP-1-606-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Elective block: Elective group in English language (ZIP, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o wartości min. 4 ECTS

4
 
ZZIP-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 4
-
ZZIP-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 4
-
ZZIP-1-612-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 4
-
ZZIP-1-614-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 4
-
ZZIP-1-623-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 4
-

Elective block: Grupa obieralna - VI semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
ZZIP-1-608-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-613-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-616-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-617-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-619-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-620-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-622-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-624-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-625-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-626-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-627-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-628-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-629-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-630-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

15
 
ZZIP-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
-

Elective block: Grupa obieralna - VII semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
ZZIP-1-701-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-703-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-706-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-707-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-708-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4675