Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

23
 
ZZRZ-2-101-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZRZ-2-102-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-103-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-105-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-

Elective block: Elective module IM

2
 
ZZRZ-2-106-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-107-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-108-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-109-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Elective group IM - I semestr ZZP2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kierunkowe

20
 
ZZRZ-2-201-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-202-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-203-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Elective block: Elective group IM - II semestr ZZP2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10.

10
 

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kierunkowe

25
 
ZZRZ-2-302-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-303-IM-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZRZ-2-304-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-305-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Elective group IM - III semestr ZZP2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective group

20
 
ZZRZ-2-403-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Kierunkowe

5
 
ZZRZ-2-401-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Elective


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective group

40
 
ZZRZ-2-003-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-005-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-006-IM-s 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-007-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-008-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-009-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-010-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-011-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1910