Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS1P_W07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat sposobów wywierania wpływu społecznego i innowacji społecznych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WK_P
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości