Dane EU kierunkowego:
Kod:
IME2A_W06
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechatroniczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami mechatronicznymi
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości