Dane EU kierunkowego:
Kod:
IME2A_U06
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechatroniczna
Efekt kształcenia:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie