Dane EU kierunkowego:
Kod:
RTZ1A_U01
Kierunek obejmowany:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu kształcenia językowego.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego