Dane EU kierunkowego:
Kod:
RTZ1A_K03
Kierunek obejmowany:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Efekt kształcenia:
Jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanego przez siebie zadania i sposobu jego osiągnięcia, respektując etyczne zasady wykonywanego zawodu.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu