Dane EU kierunkowego:
Kod:
RTZ1A_K04
Kierunek obejmowany:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, jest gotów popularyzować osiągnięcia nauki i techniki oraz inne aspekty działalności inżynierskiej.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu