Dane EU kierunkowego:
Kod:
GFI2A_W13
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych