Dane EU kierunkowego:
Kod:
GFI2A_W14
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości