Dane EU kierunkowego:
Kod:
ChK2A_U02
Kierunek obejmowany:
Chemia w Kryminalistyce
Efekt kształcenia:
potrafi komunikować się na tematy związane z chemią kryminalistyczną podczas studiów oraz w ramach przygotowywania pracy dyplomowej, przygotować opracowanie wyników w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+ oraz posiada umiejętności językowe umożliwiające wystąpienia ustne z zakresu chemii kryminalistycznej
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią