Dane EU kierunkowego:
Kod:
ChK2A_U05
Kierunek obejmowany:
Chemia w Kryminalistyce
Efekt kształcenia:
potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach