Dane EU kierunkowego:
Kod:
ChK2A_U08
Kierunek obejmowany:
Chemia w Kryminalistyce
Efekt kształcenia:
potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, a także ulepszać rozwiązania techniczne, opracowując do tego celu metody, urządzenia lub narzędzia
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi